Linkittäminen on mukava tapa helpottaa käyttäjien liikkumista sivustolla sekä nostaa tärkeitä asioita esille.

Neuvoja linkittämiseen ohjeistostamme.

Yhdistyksemme

THHL on jäsenten etu- ja palvelujärjestö. Tehtävänä on varmistaa jäsenille kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot sekä ylläpitää ja edistää jäsenten työhyvinvointia. Liiton keskeiset arvot ovat avoimuus, luotettavuus, muutosvalmius ja yhdenvertaisuus.

Jäsenet työskentelevät työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa), Ely-keskuksissa, erilaisissa palvelukeskuksissa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM). Jäsenemme ovat mm. asiantuntijoita, toimistosihteereitä,  suunnittelijoita, virastomestareita,  palvelujohtajia ja palveluesimiehiä.

Toimimme lähellä jäsentä. Kaikissa työyksiköissä on THHL:n yhdyshenkilö, joka välittää jäsenelle yhdistyksen ja liiton  tiedotteita ja muita viestejä. Jokaisen jäsenen käytettävissä ovat myös oman yhdistyksen alueluottamusmiehet sekä kaikki yhdistyksen toimijat.

Piiriyhdistyksellä on oma edustajansa liiton hallituksessa ja liitolla puolestaan edustaja Pardian hallituksessa. Liiton edustajia on mukana niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin yhteistoimintaryhmissä. THHL on varsin tukevasti työ- ja elinkeinohallinnon toimialan vaikuttajana ajamassa jäsenten etuja.

Tämä sivuhaara on tarkoitettu yhdistyksenne esittelyyn.

Voit kertoa esimerkiksi miksi yhdistyksenne on perustettu, mitä se tekee ja tavoittelee, millä tavalla se vaikuttaa ja kenelle se on tarkoitettu.